Styrelsen

Intresset för släktens historia har alltid varit stort. Följaktligen bildades det 1992 en släktförening med representanter av en gren från Ystadsläkten. Gerd Fryding och hennes kusin Agnete Sylvan var de drivande. Det beslöts att släktföreningen skulle kallas "August och Gustafva Sylvans Ättlingar", och föreningen har sedan starten haft släktmöte vartannat år.  

 

I styrelsen ingår: 

Johan Lindman, ordförande                   Susanne Kappelin, vice ordförande                                                                                

Staffan Kappelin, sekreterare                Sten Krondell, kassör