Persongalleri | Oscar Sylvan

Persongalleri - Oscar Sylvan

 

         

                       

oscar sylvan 

5. Oscar Sylvan (1877-1937)  

Handels- och språkstudier, affärsman. Anställd hos Sylvan & Qvibelius, drev agentur, försäkringsackvisitör, anställd i Helsingborgs Gummifabrik. Engagerad i Gillet Gamla Helsingborg, kallades för "Koltrasten", tenorstämman i Kvartettsångsällskapet. 1912 giftemål med Ellen Grönberg. Paret fick barnen Per (1913-1982), Lennart (1914-1960) och Kerstin (1919-1987).

Oscar spelar tennis 

Oscar (andra från vänster på första raden) spelandes tenns med några kamrater.

 

 

ellen sylvan 

Ellen Sylvan f.Grönberg (1889-1974)

Flickskola, från ca 1940 prenumerations-ackvisitör Åhlén & Åkerlunds förlag.

oscar och ellen mitt på 1940 tal                                                                                                                                                             Oscar och Ellen på ett fartyg i Helsingborgs hamn mitten på 1930-talet.

 

ellen sylvan äldre                                                                                                                                                                                                              Ellen Sylvan på äldre dagar.

 

Under bearbetning.

 

 

Tillbaka