Persongalleri | Elsie Krondell

Persongalleri - Elsie Krondell f. Sylvan

 

         

 elsie krondell

4.1. Elsie Krondell f. Sylvan (1904-1986)  

Elsie föddes i Kristianstad 1904 som dotter till major Tage Sylvan och hans maka Lizzie f. Key. Hon växte upp tillsammans med bröderna Sten f 1905 och Sixten f 1914. Systern Britt föddes 1909 och dog innan hon blivit 1 år gammal. 1922 efter avslutad skolgång i Kristianstads Elementarläroverk (11 år) reste Elsie till Göteborg där hon bodde hos sin mormor och moster för att där gå kurser i stenografi och maskinskrivning. Efter avslutade kurser fick hon plats på Landsfiskalkontoret i Åhus. Elsie flyttade 1924 tillsammans med föräldrarna till Helsingborg och fick under åren 1924-26 arbete på lönekontoret vid Helsingborgs Gummifabrik AB, ägd av Elsies faster Gerdas man Henry Dunker. 

elsie och torkel

 

 

 

 

 

 

1926 giftemål med tandläkare Torkel Horney (1900-1977) som var son till tandläkare Arvid Horney och hans hustru Ida. Paret vars äktenskap upplöstes 1934 fick en dotter Gerd född 1931.

 

1936 gifte sig Elise med dåvarande löjtnanten vid Kungliga Norra Skånska Infanteriregementet i Kristianstad, Ernst Krondell och därmed flytt åter till Kristianstad. Paret fick två söner; Hans (1937-1980) och Sten född 1943.

 

 

 

Ernst Krondell  (1904-1984)

Ernst föddes i Kristianstad 1904 som son till fångvårdstjänstemannen Ossian Krondell och hans hustru Anna f. Olsson. Enda syskon var systern Berta gift Wretland (1912-2000). Efter sin studentexamen 1924 satsade Ernst på en karriär inom det militära. Officersexamen 1926 följdes av med stegvis avancemang till major 1955 och vid pensioneringen var Ernst överstelöjtnant. Ernst förblev Kristianstad trogen med undantag av åren 1944-1946 då han var knuten till staben i Kiruna-Jokkmokk. Medlem i kamratföreningen "Norringarna".

 

 Under bearbetning

Tillbaka