Persongalleri - August Sylvan

 

          august sylvan

 

 

 

 

August Sylvan (1841-1909)  

August Sylvan föddes i Landskrona 1841 som son till vagnfabrikör Fredrik Sylvan. August kom tidigt i handelslära och fick anställning hos firma Schrenk i Helsingborg. Redan påföljande år övertog han affären och bildade tillsammans med en kompanjon ett bolag under namnet Sylvan & Qvibelius. Efter 10 år lämnade Q. firman, vilken därefter sköttes av S. ensam.

August Sylvan var mycket kommunalt intresserad. Han var ledamot i Drätselkammaren, i Stadsfullmäktige, ordförande i Hamndirektionen 1909. Han var styrelseledamot i Sulitelma AB, Helsingborgs Kopparverksaktiebolag, Skånska Superfosfat- och Svavelsyre AB, Brännö Väveri AB, Helsingborgs Ångtegelbruks AB, Aktiebolaget Kosmal och Norska Magnesit AB. Vidare var han mångårig ordförande i Helsingborgs Handelsförening, ledamot i styrelserna för Sparbanken i Helsingborg, Intecknings & Garanti AB och i Helsingborgs Fastighet AB.

August som visat stort intresse för brunnsorten Ramlösa var även styrelseledamot i Ramlösabolaget och verkade för Råå-Ramlösajärnvägen i vars styrelse han ingick. Han var även ledamot i styrelsen för Landskrona-Helsingborgs Järnväg och Helsingborgs Varmbadhus AB.

Av stadsfullmäktige blev August under många år utsedd att vara stadens representant vid landstinget och vid bolagsstämmorna med delägare vid de järnvägar som utgår från Helsingborg.

För sitt arbete i det allmännas tjänst tilldelades August Sylvan år 1899 Vasaorden.

August som var livligt intresserad av sång, var med om bildandet av Helsingborgs Sångförening.

August Sylvan gifte sig år 1868 med Gustafva Lundgren, dotter till hattmakare Andreas Edvard Lundgren  och hans maka Johanna, född Sjöström. Han fick åtta barn, varav tre dog i späd ålder. Vid sin död den 15 dec. 1909, efterlämnade han förutom maka, dottern Ingeborg, gift med apotekare K.A. Karlsson, Uddevalla, dottern Gerda, gift med Henry Dunker, disponent vid Helsingborgs Gummifabrik, tre söner, Oskar och Fredrik, båda verksamma i firman samt sonen Tage huvudsakligen verksam vid Vendes Artilleriregemente.

 

Tillbaka