Historik

   Släkten Ystad-Sylvan 

 

    karta

Det har alltid funnits ett stort intresse att forska i släkten Sylvans historia. Släktforskare har lyckats att spåra släktled ända ner till 1590-talet, då släktens urstamfader Nils Pedersön Skoff föds på Jylland, förmodligen i närhet av Thustrup. Det var när Nils Pedersön Skoff ca 1628 följde med sin husbonde Falk Lykke från dennes gård, Skovgaard i Thustrup i Nöragers socken på Jylland, till Skåne och ett liv vid gårdarna Bollerup och Gärsnäs, som släkten Sylvan kom till Skåne. Niels Pedersön Skoff får fyra barn döttrarna Hanna (1617-16XX) och Kierstine (1627-1680) samt sönerna Peder Nielsön Thustrup (1620-1679) och Christen Nielsön Thustrup (1622-1706). Det är från sönerna som båda släktgrenarna Sylvan; Ystad och Fosie kommer från. Peder Nielsön Thustrup får barnen Niels Pedersen d.ä (1643-1709) och Niels Pedersen d.y (1644-1707). Ahne Pedersdotter (1658-1684) och Christian Pedersön (16XX-16XX) Peder Nielsön Thustrup var från 1640 bosatt på Toarp nr 1 och 1651-1679 blev han ägare till Ullstorp nr 2 där han sedermera dog. Peder arbetade som ridefogde på Bollerup 1640-1659 och var även under den här tiden (1643-1651) tingsfogde i Ingelstads härad. Från 1653-1659 var han förvaltare på Gärsnäs och sedan ridefogde på Ingelstads gård från 1673 till sin död 1679.

Det är från brodern Christen Nielsön Thustrup som släktgrenen Fosie-Sylvan stammar då Niels Christansen Siljvan (1665-1726) anses som deras stamfader. Niels syster Bengta Christensdotter (1668-1736) gifter sig med Isak Holm (1661-1737) och paret får dottern *Agnete Holm Isaksdotter (1701-1795).   

Under försvenskningen av Skåne på mitten av 1600-talet blev det uppror som Peder Nielsön Thustrup lär ha varit med i och sedan fängslats p.g.a detta. Den svenske kungen Karl den X beslöt att upprorsmakarna skulle avrättas genom halshuggning på Stortorget i Malmö. Avrättningen påbörjas och enligt gängse sed sätts den avrättades huvud upp på en påle. När sedan den andra personen har halshuggits "försvinner" huvudet i folkmassan tumult uppstår och avrättningen uppbryts tillfälligt. Den svenske kungen har emellertid ändrat sig och skickat en kurir med benådningsbeslutet till Malmö. Kuriren kommer precis fram innan den tredje personen, som är Peder Nielsön Thustrup, ska avrättas. Enligt berättartraditionen i släkten lär hela släkten varit tvungen att hjälpa till för att få ihop lösensumma till Peder Nielsön Thustrups frisläppande från fängelset i Malmö.    

Niels Pedersön Skoffs sondotterdotter Maren Thomasdotter (1675-1708) gifter sig år 1691 med köpmannen Jacob Andersson och de får tillsammans bl.a. sonen Per Jacobsson (1693-1750). Per Jacobsson antog år 1709 namnet Sylvan efter sin mormors kusin Niels Christensson Sylvan (Fosie). Per trivdes inte med sina studier i teologi i Lund och avbröt därför dessa. Istället blev han inspektor på Bollerup och blev senare liksom sin far köpman i Ystad. År 1727 gifter sig Per med sin kusin *Agnete Holm Isaksdotter. De får tillsammans sönerna Otto Henrik 1729-1794), Jacob (1730-1796) Isak (1733-1783) Olaus Abraham (1735-1807) och Christian (1740-1803). Isaks son Fredrik (1781-1848) gifter sig med Johanna Ivansdotter (1805-1875) och paret får sonen August (1841-1909) som räknas som stamfar för släktföreningen "August och Gustafva Sylvans Ättlingar". August gifter sig år 1868 med Gustafva f. Lundgren (1844-1924) och paret får barnen Gerda, gift med Henry Dunker, disponent vid Helsingborgs Gummifabrik, Oskar och Fredrik, båda verksamma i firman samt sonen Tage huvudsakligen verksam vid Vendes Artilleriregemente. (Vg. se fliken "Persongalleri")


August   August                                 Gustafva  Gustafva

 


Från Christian Sylvan stammar kanske den mest berömde av alla Ystad-Sylvanare nämligen borgmästaren i Ystad, Tage Ludwig Sylvan (1801-1879). Under sin verksamma tid i Ystad lyckades han dels genom ett idogt arbete och dels genom ett rikt giftermål med kommersrådet Lundgrens dotter skapa sig en stor förmögenhet.Tage Ludwig Sylvan är känd av eftervärlden som en av sin tids stora donatorer, sociala engagemang och en föregångsman gällande mekaniseringen av det svenska jordbruket. Det var för övrigt Tage Ludvigs dotter Adèle Rosenkrantz som tillsammans med maken Holger Rosenkrantz ägde och sedermera år 1923 donerade Glimmingehus till den Svenska Staten.          

        

Släktföreningen August och Gustafva Sylvans Ättlingar

Vid det första släktmötet 1992 för släktgrenen Ystad-Sylvan beslöts att bilda släktföreningen "August och Gustafva Sylvans Ättlingar", och här finns en förteckning över detta släktled. Släktföreningen har som mål att träffas vartannat år.