Förteckning |

August och Gustafva Sylvans Ättlingar

August, 1841-1909, son till vagnfabrikör Jacob Fredrik Sylvan (Landskrona) och hans hustru Johanna Ivarsson.

Handelsskola, 1866 anställd firma Schrecks diversehandel  (Helsingborg), 1867 övertog denna tillsammans med Carl Qvibelius, namnbyte Sylvan & Qvibelius, från 1877 ägde/drev August S & Q. Kommunalt engagemang, ledamot i drätselkammaren,
Stadsfullmäktige, Handels & Sjöfartsnämnden och Taxeringsnämnden, ordförande Hamndirektionen. Styrelseuppdrag bl.a. i Sulitelma, Helsingborgs Kopparverk, Skånska Superfosfat- och Svavelsyra, Helsingborgs Ångtegelbruk, Sparbanken Helsingborg, Ramlösabolaget, Helsingborgs Varmbadhus, Helsingborgs – Råå - Ramlösa Jernveg och Landskrona - Helsingborgs Jernveg.

Erhöll 1899 Vasaorden. En av stiftarna av Helsingborgs jultomtar (privat initiativ att när myndigheterna ville stävja bettleri under julen) respektive Helsingborgs Sångförening (nu Kvartettsångsällskapet).

1868 gm Gustafva Eleonora f. Lundgren, 1844-1924, dotter till hattmakaren Andreas Edward Lundgren och hans hustru Johanna Sjöström. Förutom i hemmet med fem barn var Gustafva socialt engagerad, en av stiftarna av Sällskapet Myrorna, likaså en av stiftarna (så även maken August och barnen Fredrik, Gerda och Oscar) av Föreningen Helsingborgs sommarkolonier för svaga och obemedlade barn. Gustafva var 2:a direktris i styrelsen med speciellt uppdrag ”att städsla tjänarinnor”.                 

Makarna fick åtta barn, av vilka fem levde upp i åren och tre - Ingeborg, Tage
och Oscar - har ättlingar i senare släktled.

Barn
l. Fritz (1869 -1869)

2. Ingeborg (1870-1951) gm Carl August Karlsson (1865-1933), apotekare Uddevalla.

3. Gerda (1871-1876)

4. Tage (1874-1949), gm Elisabeth (Lizzie Key (1876-1957) Major, Kungliga Vendes Artilleriregemente. Anställd vid Helsingborgs Gummifabrik AB .

5. Oscar 1877-1937), gm Ellen Grönberg (1889-1974) Handels- och språkutbildning. Anställd hos Sylvan & Qvibelius, drev agentur, försäkringsackvisitör,anställd hos Helsingborgs Gummifabrik AB. Engagerad i Gamla Gillet och Kvartettsångsällskapet. Makan Ellen arbetade, efter Flickskolan i Helsingborg, från ca 1940 som prenumerationsackvisitör hos Åhlén och Åkerlunds förlag.                                                                                                           

6. Gerda (1879-1936), gm Henry Louis Dunker (1870-1962), disponent Helsingborgs Gummifabrik AB.

7. Carl (1881 ? -1881)

8. Carl Fredrik (1884-1969), gm i) Ethel Dagmar Wilson (1884- ), ii) Ruth Alfhild Sigrid Beijron, gymnastikdirektör (1897- 1961). Handelsutbildning, verksam i Sylvan & Qvibelius, direktör Fredrik Sylvans Kolimport samt N. Persson & Aug. Sylvans Fastighets AB. Stiftare Gillet Gamla Helsingborg. Styrelseledamot/ordförande i Nordvästra Skånes Orkesterförening.

1. Fritz (1869 -1869)

2. Ingeborg ( 1870-1951) och Carl August Karlsson (1865 -1933)

2.1 Eivind Gustav Carl August K:son Sylvan (1897-1979), civilingenjör CTH,
civilekonom HHS, gm Elsa Berglund (1899- ). Inga barn.

2.2 Gregor Anton Tage August K:son Sylvan (1901-1951), med lic. gm Margit Elvira Albertina CIausen (1908- 1997).
Barn
2.2.1 Ewa Gregorsdotter K:son Sylvan-Muscari f 20/4 1941. Om i) Sven Göran Björklund 1963-1973, sambo med Tage Persson 1975-1977,
gm ii) Francis (Frank) Daniel Muscari, f. 13/9 1938, retired navy meteorologist, crime prevention officer, Norfolk Virginia, OSA.
Barn i första äktenskapet
2
.2.1.1 Susanne (Sanni)
Louise Sylvan f 25/8 1964, leg sjuksköterska, sambo med Anders Sakariassen försäkringsrådgivare bosatta i Nyköping.
Barn i första forhållandet
2.2.1.1.1 Camilla Louise Andersson f 30/1 1988
2.2.1.1.2 Jessica Louise Andersson f 25/8 1990
Barn i andra förhållandet
2.2.1.1.3 Madeleine Eleonora Claesson f 7/6 1994
2.2.1.2. Therese Marie Sylvan f 23/1 1968 SHB IT, gm med Jan Mikael Bergman f 28/1 1971, nätverkstekniker KTH i Stockholm.
2.2.1.2.1. Andreas Mikael Sylvan f 7/2 1993
2.2.1.2.2. Josefine Marie Sylvan  f 21/11 1994
Barn i andra förhållandet
2.2.1.3 Peter (adopterad Muscari) f 6/10 1976, Norfolk Virginia, OSA
2.2.2 Lana Sylvan f 24/6 1943, Stockholm

Barn
2.2.2.1. Johnny Mikael Sylvan f 18/2 1963 musiker, Stockholm

3. Gerda (1871- 1876)

4. Tage (1874-1949) och Elisabeth (Lizzie) född Key (1876-1957)

4.1 Ingeborg Elisabeth Eleonora (Elsie) (1904-1986), gm i) Sven Torkel Horney
(1900-1977), leg. tandläkare, ii) Ernst Ossian Krondell (1904-1984), överstelöjtnant.
Barn i första giftet
4.1.1 Gerd Elisabeth f 10/1 1931, fd sekreterare, gm Bengt Erik Gunnar Fryding
(1927-2014) fil lic, lektor, Ödåkra.

4.1.1.1 Sven Erik Mikael Fryding f 29/8 1950-2016) Billesholm.
Barn
4.1.1.1.1 Sofie Elisabeth Fryding f 14/12 1984 förlovad med Visar Albayrak.
                                                                                                                                                    
4.1.1.1.1.1 Alicia Elisabeth Fryding Albarak f 12/6 2015

4.1.1.1.1.2 Adeline Elisabeth Fryding Albarak f  07/11 2016

Barn
4.1.1.1.2 Emelie Marie Fryding f 18/3 1987
gift med Johan Lindman 17/7 1985.
Barn                                                                                                                                          
4.1.1.1.2.1 Bo William Michael Lindman f 18/8 2013

4.1.1.1.2.2 Henry Albin Knut Lindman f 30/5 2015

4.1.1.2 Susanne Elisabeth f 9/10 1957 gm Staffan Torbjörn Kappelin f 20/3 1949, civilingenjör, Ödåkra.
Barn
4.1.1.2.1 Frida Elisabeth Kappelin f 24/2 1991
4.1.1.2.2 Hanna Elisabeth Kappelin f 16/7 1993

4.1.1.3 Hans Fredrik Christian Fryding f 22/8 1960, civilekonom, sambo med Anna Margaretha Månsson f 10/5 1971, Helsingborg.
Barn

4.1.1.3.1 Elin Margaretha Elisabeth Fryding Månsson f 7/9 2008       
4.1.1.3.2 Maya Margaretha Elisabeth Fryding Månsson f 16/11 2009    
4.1.1.3.3 Malin Margaretha Elisabeth Fryding Månsson ( 2009-2010)       
4.1.1.3.4 Emma Malin Fryding Månsson f 16/11 2012       
4.1.1.3.5 Lina Malin Fryding Månsson f 16/11 2012       
     

 

4.1.2 Hans Tage Ossian Krondell (1937-1980)

4.1.3 Ernst Sten Fredrik Krondell f 13/2 1943, fd banktjänsteman SHB,m Synnöve Delen (1944-2005), Rydebäck.

Barn
4.1.3.1 Sten Patrik Krondell f 21/10 1969, gm med Anna Nilsson f 11/1 1971, Helsingborg.
Barn

4
.1.3.1.1 Nils Anton Fredrik f 16/11 2003
4.1.3.1.2 Maj
Frida Elisabeth f 13/11 2005

4.1.3.2 Cecilia Elisabeth Krondell f 8/7 1975 gm Lars Rösslin                          

Barn
4
.1.3.2.1 Harry Tuve Fredrik f 17/3 2010 Krondell Rösslin
4.1.3.2.2
Arvid Sten Joel f 10/12 2012 Krondell Rösslin

 

3. Sten Tage August (1905-1992), affärsman gm i) Anna-Lisa Norén
(1906- 1988), ii) Birgitta Englund f 30/10 1916, Malmö.

Barn i första giftet
4.3.1 Bo Stenson f 20/3 1941 gm i) Lisbeth Larsson f 31/5 1944,
ii) Britt Törnqvist (1943-1979), iii) Eva-Liselotte Olsson f 3/7 1950,
Almancil, Portugal.
Barn i första giftet
4.3.1.1 Gunilla (1968-1984)
Barrn i andra giftet
4.3.1.2 Christina f 7/10 1975, naprapat, Stockholm gift med Björn Lindberg                                                                                                                                                       Barn
                                                                                                                                                                                                                                                             4.3.1.2.1 Tilda f 22/10 2010
Barn i tredie giftet

4.3.1.3 Richard f 26/2 1988


4.3.2 Agnete Stensdotter Sylvan 2/4 1944, Almancil Portugal, gm Göran
Larsson (1932- 1976), sambo med Sten Lindqvist (1938-1984).
Barn i första giftet
4.3.2.1 Camilla Sylvan f 17/1 1974, journalist gm Dan Ivarsson journalist Malmö
Barn
4.3.2.1.1 Maja Sylvan f 10/6 2005                                                                                        4.3.2.1.2 David Sylvan f 12/10 2007
                                                                                        4.3.2.1.3 Ingrid Eva Agnete Sylvan f 6/9 2013

Barn i andra förhållandet

4.3.2.2 Anna Caroline Stensdotter Sylvan f 16/10 1978, Malmö

Barn                                                                                                                                                                                             4.3.2.2.1 Ebba Sylvan f 6/10 2015

 

Barn i andra giftet
4.3.3
Ulf Stenson (f 24/10 1947-4/4 2011), gm i) Daisy Ivarsson f 14/2 1951,
ii)
Alicia f 1/8 1950, Spanien.
Barn i första giftet
4.3.3.1
Katrin Sylvan-Andersson f 25/4 1973, gm Stefan
Andersson f.. , Eldsberga.
3.3.1.1 Robert Andersson f 27/8 1995
4.3.2.1.2 Alicia Andersson f 7/6 1997
4.3.3.2 Jessica f 30/3 1976, Göteborg
4.3.3.3 Filippa f 24/11 1980, Göteborg
4.3.3.4
Caroline f 17/8 1982, Göteborg

4.4
Sixten Tage August (1914- 2001), leg läkare, tonsättare gm i) Gunnel Hanström
(1920 -1984) fil lic, museichef och landsantikvarie i Örebro län, 1:e intendent Nationalmuseum, ii)
Irma Fogrell f 15/2 1922-2008, mottagningssköterska, Ödåkra.

Barn i första giftet
4.4.1.
Eva Birgitta Sylvan-Björned f 3/10 1943, fil kand, socionom, Bachelor of Arts, konsulent Försäkringskassan Göteborg,
gm i) Mark Mussachia, ii) Hans Björned f 2/7 1949, iii) sambo
med Erling Ludwig f 8/1 1946, leg. sjuksköterska Sahlgrenska
sjukhuset, Harestad.

Barn
4.4.1.1 Carl Björned f 21/10 1975, medie- och kommunikationsvetare, Göteborg

4.4.2 Gisela Marianne Jerhammar f 10/2 1945, journalist, fil kand/ beteendevetenskap gm i) Svante Gunnar Casper Tham f 6/1 1945,
ii) Lars Olov Gustav Jerhammar f 10/3 1942, grafisk designer och
konstnär, Stavsnäs.

Barn i första giftet
4.4.2.1 Lisa Yun Arnelie Tham f20/8 1970, ansvarig för entreprenadverksamhet, förlovad med Hans Valdimir Löf f 28/6 1960, key account manager, Stockholm.

4.4.2.1.1 Miranda Yun Hansdotter Löf Tham f 15/42001
4.4.2.1.2 Oliver Lee Sebastian Löf Tham f 20/12 2002
4.4.2.2 Jens Sebastian Tham f 6/ 3 1972, civilekonom, förlovad med Teresa Haneklaus f 29/12 1972, arkivarie, Solna.

5. Oscar 1877-1937. Handels- och språkstudier. Anställd hos Sylvan & Qvibelius, drev agentur, försäkringsackvisitör, anställd hos Helsingborgs Gummifabrik. Engagerad i Gillet Gamla Helsingborg, tenorstämman i Kvartettsångsällskapet.

1912 gm Ellen f. Grönberg, 1889-1974. Flickskola, från ca 1940 prenumerations-ackvisitör Åhlén & Åkerlunds förlag.

5.1 Per 1913-1982, handelsgymnasium, lantmästare från Alnarp, f d betinspektör Svenska Sockerbruks AB. Engagerad i Lions club och Moderaterna, ledamot Hälsovårdsnämnden Kävlinge. 1946 gm Ulla f. Holm 1924 – 2005, examinerad tandsköterska.

5.1.1 Pieter f. 1950, jur kand, f d polisintendent, konsult i organisations- och företagsutveckling gm Helen f. Kristiansson 1948, biträdande kontorsföreståndare hos Sparbanken Öresund. Bosatta i Lund.

5.1.2 Patrik f. 1955, engelsk- och slöjdlärare, sambo med Marie Svensson, f 1969, journalist. Bosatta i Malmö.

Barn

5.1.2.1 Sigge Lennon f. 2003                                                                                                                                                          5.1.2.2 Sanne Lou f. 2005

5.2 Lennart 1914-1960 Tekniskt gymnasium, försäljningschef i Sylvan & Qvibelius AB stenkol & olja. Engagerad i Helsingborgs Segelsällskap (nu Helsingborgs Yacht Club) och Idrottsklubben Attack (nu Helsingborgs Sim).

1943 gm Ella f. Ekvall, 1915 – 2009, leg sjuksköterska, tjänster vid ortopediska kliniker: Vanföreanstalten, Sköldenborgsinstitutet, avd föreståndare Ortopeden Helsingborgs Lasarett. Engagerad i Röda korset och Yrkeskvinnors klubb.

5.2.1 Bengt f. 1944, jur. kand. Tidigare egen företagare Öresund Yacht agenturer och Vikens varv AB, besiktningsman Sydsvenska handelskammaren. Äger, driver hästgård med travstall. 1986 gm Anita f. Nander 1940, f.d. layout tecknare. Bosatta i Viken.

5.2.2 Karin f. 1945, fil kand, masters utbildning USA, anställningar Sveriges Exportråd, Sveriges Riksbank, Finansdepartmentet inkl. Finansråd vid Sveriges EU-delegation i Bryssel, f.d. bankdirektör Nordea. Utövat simning och handboll på god regional nivå samt golf med landslagsuppdrag som senior. Styrelseledamot Kronprinsessan Lovisas Förening för barnasjukvård samt i Brf Viadukten 7. Bosatt i Helsingborg.

5.2.3 Lars f. 1947, fil kand, (son till Lennart & Ella) verksam i svenska och danska biståndsorganisationer samt FN, stationerad i Gambia, Lesotho, Uganda, Geneve och Bonn.

1985 gm Kerstin f. Buremalm, 1949, psykologistudier, leg. läkare, gynekolog, överläkare. Bosatta i Viken.

5.2.3.1 Axel f. 1986, International Baccalaureat 2004, volontärarbete Uganda 2004/5, läkarexamen 2011 University of Manchester. AT tjänst Wigan, UK 2011. ST tjänst London 2013.

5.2.3.2 Sissela f. 1988,International Baccalaureat 2006, studier i franska Paris, läkarexamen University of Bristol, AT tjänst Margate, UK 2013.

5.2.4 Hans f. 1949, marknadsekonom, anställd IVT center. gm Tina f. Hansson – Tigerhielm 1951, marknadsekonom, Fokusgruppen.Bosatta i Viken.

5.2.4.1 Vibeke f. 1990, student från Kullagymnasiet Höganäs 2009, Orginalare i grafisk design.

5.2.5 Ellinor f. 1952, austistpedagog, enhetschef daglig verksamhet. 1991 gm Per Blomquist f. 1943, sjuksköterskeexamen, f d produktchef Schering Plough. Bosatta i Helsingborg.

5.2.5.1 Annelie f, 1992, student från Procivitas 2010, jur. stud, fritidsintresse ridning och dressyr.

5.3 Kerstin 1919 – 1987, hushållsskola, examinerad barnsköterska, leg sjuksköterska. 1945 gm Inge Ellerstrand, 1917 – 2006, civilekonom, karriär i dåvarande Skånska cementbolaget, f d direktör Sydsten AB.

5.3.1 Jonas f. 1946, pol mag, anställd Technidrill Dga. 1974 gm Monique f. Schiaffino 1944, fastighetsmäklare. Bosatta i Nice.                                                         

5.3.1.1 Marc f. 1975, pianist, artistnamn Marcus Sylvan.

5.3.2 Gunilla f. 1949, fil kand i språk, aukt. Feldenkraispedagog, leg sjukgymnast med egen praktik. 198x gm Michael Törnwall f. 1952, fil kand, adjunkt. Bosatta i Lund. 

5.3.2.1 Anna f. 1984, utbildad kock, fritidsledare och hårfrisör, vice ordförande i Släktföreningen August & Gustafva Sylvans Ättlingar.

5.3.2.2 Niklas f. 1985, student från Katedralskolan, jur stud.

5.3.2.3 Kristoffer f. 1989,student från Katedralskolan, jur stud.

5.3.2.4 Karin f. 1992 student från Spyken.