Fosie-Sylvan

Den andra delen av den Sylvanska släkten som kallas Fosie-Sylvan har också en släktförening. Den föreningen bildades och hade sitt första släktmöte i Malmö 1928 och har sedan dess haft släktmöten vart femte år under en hel helg där medlemmarna träffas och umgås med varandra. Således firades år 2003, släktmötenas 75-årsjubileum med samling på Lidingö, utanför Stockholm.

År 2008 ägde mötet rum Lerbäck nära Askersund och 2013 hade släkten möte i Bollerup i Skåne. Nästa möte blir i Vadstena 2018.
I styrelsen ingår det representanter från varje gren, en ordinarie och en suppleant, och de träffas en gång per år.
I den nuvarande styrelsen ingår bl.a:

Hakon Sylvan, ordförande
Annika Sylwan-Jacobsson, kassör


Klicka här om du vill veta mer om släkten Fosie-Sylvan.