Släkten Sylvan

Släkten Sylvan kom till Skåne från Danmark (Jylland) ca 1628. Släkten brukar delas upp i två olika grenar, vår del kallas Ystad-Sylvan och den andra delen Fosie-Sylvan.

Släktföreningen August och Gustafva Sylvans Ättlingar

Vid det första släktmötet 1992 för släktgrenen Ystad-Sylvan beslöts att bilda släktföreningen "August och Gustafva Sylvans Ättlingar".

Föreningen håller möte vartannat år och det senaste mötet hölls 2017. Under mötet i Ystad 2009 besöktes bl.a. graven efter den kanske mest berömde av alla Ystad-Sylvanare nämligen borgmästaren i Ystad, Tage Ludwig Sylvan (1801-1879). År  2013 hölls mötet i Bollerup tillsammans med Fosie-Sylvan som är den andra grenen Sylvan. Mötet blev mycket lyckat och många nya kontakter knöts med den andra släktgrenen. Det mycket trevliga mötet 2015 med tillresta medlemmar från USA hölls i Skummeslöv. Mötet 2017 hölls i Båstad, med den mycket uppskattade middagen på kvällen. Den här gången var det glädjande nog många barnfamijer som deltog, vilket bådar gott för framtiden.

Kommande möte 2019 kommer att hållas antingen i Arild eller i Båstad.